IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI DEJOTĀJIEM   I   APĢĒRBS DEJOTĀJIEM   I   MAKSĀŠANAS NOTEIKUMI   I  MĒNEŠA MAKSA 


 

IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI DEJOTĀJIEM

Audzēkņu sadalījums / iesāceju grupas

1. 3-4 gadīgo grupa
2. Pirmsskolas iesācēji (5-7 gadi)

Audzēkņu sadalījums / turpinātāju grupas
1. Pirmsskolas turpinātāji
2. Pirmsskolas studija
3. Jaunākā studija (2.-4. klase)

Audzēkņu sadalījums / pamatsastāvi un izlase
1. Sākumskolas pamatsastāvs
2. Jaunākais pamatsastāvs
3. Vidējais pamatsastāvs
4. Vidējā grupa
5. Vidējā izlase
6. Mazais sastāvs
7. Vecākā izlase

Sezonas darba grafiks
1. Strādājam no septembra līdz jūnija sākumam ierastajā grafikā.
2. Brīvlaikos vienmēr ir dejošana, bet reizēm citos laikos un pie citiem skolotājiem – mācību darba forma – dienas un/vai nakts nometne, iespējami arī ārzemju braucieni.
3. Jūnijā piedalāmies dažādos pasākumos (koncertējam).
4. Jūlijā un augustā dažādi treniņi, viesskolotāju nodarbības, nometne, tikšanās ar jaunajām grupām.
5. 2019.gada vasara (visticamāk jūlija beigas vai augusts) modelēšanas seminārs skolēnu dziesmu un deju svētkiem ar nakšņošanu.

 

Nodarbības

1. Audzēkņiem nodarbības notiek 2 - 3 reizes nedēļā, grafikā noteiktajos laikos.
2. Skolēnu brīvlaikos strādājam pēc brīvlaika grafika.
3. Nodarbību veidi ir : klasiskā deja, laikmetīgā deja, jazz deja, hip hop, improvizācija, salsa, joga, body art, breiks u.c.
4. Katrai grupai ir savs nodarbību grafiks un ne visas augstāk minētās nodarbības tiek ietvertas grupas nodarbību grafikā. Nodarbību sarežģītība veidojas no tā, kurā grupā dejotājs dejo, cik gadus jau apmeklē deju studijas Benefice nodarbības un kādi pasākumi ir paredzēti.
5. Audzēknis nevar izvēlēties nodarbību veidus. Nonākot kādā no grupām, audzēknis apmeklē visas konkrētās grupas nodarbības.
6. Iepazīties ar nodarbību grafiku iespējams administratora telpā - pie sienas, kā arī mājas lapā www.benefice.lv
7. Nodarbību grafikā ir iespējamas izmaiņas, kā arī papildus nodarbības vai uzstāšanās. Izmaiņas info tiek regulāri sūtīts uz grupas vatsapp grupu, kurā pievienota dejotāja mamma, pēc savstarpējas vienošanās var pievienot arī tēti. Sākot no mazā sastāva grupas, ir pievienoti arī dejotāji.
8. Dejotāju no vienas grupas uz otru pārceļ grupas skolotājs, kurš novērtē bērna gatavību pāriet citā grupā.  9. Ja dejotājs pārtrauc dejošanu pavasarī un plāno atsākt dejot rudenī, izstājoties no deju studijas vai biedrības, tad      dejotājam atgriežoties, viņš netiek uzņemts turpinātāju grupā, bet tiek pievienots iesācēju grupai.

Obligātās un ieteicošās aktivitāte
1. Obligātie koncerti sezonā 1-2 reizes, atskaites koncerts vecākiem un/vai mācību gada noslēguma koncerts, maija mēneša beigās vai jūnija mēneša sākumā.
2. Pilsētas svētku gājiens maija mēneša beigās.
3. Latvijas, Eiropas un citu valstu deju čempionāti (par katru konkursu laicīgi tiek brīdināti vecāki un grupa nolemj piedalīties vai nē).
4. Piedalīšanās vasaras deju nometnē jeb treniņnometnē.

Audzēkņa, viņa vecāku/aizbildņa pienākumi
1. Vienmēr laikā ierasties uz nodarbībām.
2. Godprātīgi pildīt pasniedzēja norādījumus.
3. Patvaļīgi nepamest nodarbību vietu.
4. Vienmēr laicīgi nomaksāt mācību maksu un ievērot maksāšanas kārtību (skatīt: sadaļā „noteikumi” mājas lapā www.benefice.lv).
5. Deju studijas telpās ievērot tīrību, kārtību un ugunsdrošību, kā arī nesmēķēt, nelietot un neienest telpās alkoholiskos, enerģijas dzērienus un narkotiskās vai apreibinošās vielas.
6. Lietot maiņas apavus tuvojoties paklāju robežai, lai mums pašiem būtu, kur sēdēt un dejot uz tīras virsmas.
7. Ienākot deju studijas telpās, āra apavus atstāt plauktos pie ieejas, vai arī tos ielikt līdzpaņemtajā maisiņā.
8. Ievērot personisko higiēnu (duša, dezodorants (atbilstoši vecumam), tīrs treniņtērps, maiņas zeķes), pastiprināti sekot līdzi kāju un padušu higiēnas ievērošanai.
9. Būt atbildīgam un informēt ar ārsta izziņu par sava veselības stāvokļa atbilstību paredzamajai slodzei.
10. Atzīmēties sarakstā pie skolotāja, ja ir nokavēta nodarbība. Pretējā gadījumā nodarbība tiks uzskatīta par neapmeklētu.
11. Izslēgt skaņu un vibrozvanu mobilajam tālrunim gan garderobēs, gan deju zālē, un nelietot tālruni nodarbību laikā.
12. Segt visus materiālos zaudējumus, kas deju studijas inventāram radušies tīšas vai netīšas darbības rezultātā.
13. Sekot līdzi personiskajām mantām nodarbību laikā. Benefices vadība neatbild par deju studijā nozaudētām un atstātām mantām.
14. Nepieciešama katram sava krūzīte ar dejotāja vārdu un bildi, no kuras dzert ūdeni nodarbību laikā. Tāpēc katram ir jāatnes sava krūzīte uz studiju , kur tai ir sava vieta un to nelietos citi. Pirms nodarbības atrast SAVU krūzi, piepildīt ar tīru ūdeni un kopā ar vērtīgajām lietām (maki un telefoni) to ņemt līdz uz nodarbību.
15. Katrā zālē ir dzeramā ūdens aparāts, tāpēc lūdzu nenest zālē krāsainus dzērienus, kuri reizēm izlīst un kļūst lipīgi. Nelietot gāzētus dzērienus – „Coca-cola”, „Sprite”, „Fanta”, „Fantastika” un citus neveselīgus dzērienus, kā arī nelietot čipšus uzturā.
16. Vecākiem izbraukumos, konkursos un koncertos ir pašiem jāzvana un jāinteresējas par atgriešanās laiku, un ja tomēr šajos pasākumos ir izmaiņas un skolotāja zvana – būt tik saprotošiem un atzvanīt uz skolotājas telefonu.
17.Neievest un neienest studijas telpās dzīvniekus!

Lietas, par kurām audzēknim, viņa vecākiem/aizbildnim obligāti jāinformē savs Benefices skolotājs atsūtot īsziņu vai e-pastuadministratorei ( +371 27795685, benefice.info@gmail.com vai rakstot brīvā formā iesniegumu un iesniedzot to savai Benefices skolotājai):
1. Par kavētu nodarbību, minot kavējuma iemeslus (ja netiks saņemts rakstisks paskaidrojums par 3 nodarbību kavējumu pēc kārtas, par to tiks ziņots vecākiem – tas attiecas uz audzēkņiem līdz 18 gadu vecumam).
2. Par iepriekš plānotu nodarbību neapmeklēšanu.
3. Slimības gadījumā.

Kādam jābūt dejotājam nākot uz nodarbību?

Pamatsastāvi, izlases, turpinātāji :
1. Meitenēm jābūt savāktiem matiem, izmantojot matu sprādzes, matadatas, stingras gumijas.
2. Uz klasikas nodarbībām, obligāti, ir jābūt kārtīgi pieglaustiem matiem (savāktiem „copītē”).
3. Nodarbībās jānoņem visas rotaslietas un pulksteņus.
4. Pamatsastāviem un studijām uz nodarbībām jāierodas atbilstošā treniņtērpā katrai nodarbībai. Tā kā starp nodarbībām nav brīvs laiks pārģērbties, tad jāpārdomā jau pirms tām, kā apģērbties, lai atbilstoši būtu visās nodarbībās. Vispareizāk ir vilkt Benefices treniņtērpu, vai vismaz apģērbu, kas ir melnā pieguļoša formā, lai skolotājs redz, kā strādā dejotāja ķermenis:
     4.1.   klasiskā deja – ir OBLIGĀTI jābūt baleta čībiņām, čībiņās ir ievilktas melnas zeķītes. Tērps pieguļošs, mati savākti.
     4.2.   nodarbība pie sava deju skolotāja un laikmetīgās dejas nodarbība - ir jābūt iespējai piesegt plecus kustībām uz grīdas, derēs jaunais kombinzons. Deju apavi OBLIGĀTI (tos var pasūtīt pie administratores). Mati savākti.
     4.3.    akrobātika – deju botas, apsegti pleci, reizēm būt gataviem dejot ar basām kājām.

  Iesācēji:
· obligāti visā mācību gada laikā melnās baleta čības
·  vēlams melns body un melni svārciņi vai arī savs melns pieguļošs ietērps
·  Street dance: Brīvs apģērbs, obligāti maiņas apavi

Studijas telpas aprīkotas ar:
1. Pirmo vienkāršo medicīnisko palīdzību – pretsāpju zāles, plāksteri, saites, sasitumu aerosoli, smēres (atbilstoši plānotajām finansēm).
2. Negāzētu Venden ūdeni katrā nodarbībā.
3. Iespēju pagatavot tēju (ar savu tējas paciņu), iespēju uzsildīt mikroviļņu krāsnī savu līdzpaņemto ēdienu.
4. Iespēju par pieņemamām cenām paēst siltu ēdienu.MAKSĀŠANAS NOTEIKUMI biedrības "BENEFICE" biedriem un dejotājiem
pirmsskolas turpinātāji, pirmsskolas studija, sākumskolas pamats, jaunākā studija, vidējā studija, jaunākais pamats, vidējā grupa, vidējais pamats, mazais sastāvs, vidējā izlase, vecākā izlase

Nodarbības ir jāapmeklē regulāri un jāmaksā pilna summa neatkarīgi no apmeklējuma (Slēpošanas tūres, Kanāriju salas, lauki u.c. lietas nav attaisnojums, lai netiktu nomaksāta nodarbību maksa vai tiktu kavēts maksājums).
Nodarbību maksa tiek veikta mēnesi uz priekšu (piem. par septembri iemaksa jāveic augustā). Biedru iemaksa jāveic līdz mēneša pēdējam datumam (ieskaitot), piemēram, līdz 31. augustam tiek samaksāts par septembra mēnesi.

Nodarbību maksa jaunajiem dejotājiem(tiem, kas nodarbības uzsāks 2018. gada rudenī) septembra mēnesī tiek veikta līdz 20. datumam uz biedrības kontu. Septembrī neatkarīgi no nodarbību apmeklējuma daudzuma vecāku pienākums ir veikt pilnu samaksu par nodarbībām. Septembra mēnesī notiek adaptācijas periods, kurā Jūs ar bērnu izlemjat par savu tālāko darbību deju studijā Benefice. Sākot ar oktobra mēnesi, mēneša maksa ir jāveic vienu mēnesi uz priekšu (skat. paraugā).
PARAUGS (maksāšanas grafiks):
līdz 20. septembrim jāsamaksā par septembra mēneša nodarbībām.
līdz 30. septembrim jāsamaksā par oktobra mēneša nodarbībām.
līdz 31. oktobrim jāsamaksā par  novembra mēneša nodarbībām.
līdz 30. novembrim ir jāsamaksā par decembra mēneša nodarbībām.
līdz 31. decembrim jāsamaksā par janvāra mēneša nodarbībām.
līdz 2016. gada 31. janvārim jāsamaksā par februāra mēneša nodarbībām.
līdz 29. februārim  jāsamaksā par marta mēneša nodarbībām.
līdz 31 .martam jāsamaksā par aprīļa mēneša nodarbībām.
līdz 30. aprīlim jāsamaksā par maija mēneša nodarbībām.

Nākamā mēneša 1. datumā jau skaitās, ka ir nokavēts maksājuma laiks, jo šajā datumā tiek veiktas atskaites par visiem maksājumiem. Biedru ikmēneša maksa ir tā pati nodarbību maksa.
1. Ja mēneša laikā iekrīt svētku dienas vai dažādas citas brīvdienas, nodarbību maksa no tā nemainās, jo ļoti bieži, trenējoties koncertiem, tiek mēģināts papildus, līdz ar to nodarbību maksa gada laikā tiek pilnībā atstrādāta.
2. Ja nodarbības netiek apmeklētas visu mēnesi, par vietas saglabāšanu jāmaksā puse no mēneša maksas un iepriekš par to jābrīdina administrators (saslimšanas dienā). Ja nodarbību maksa ir bijusi samaksāta un dejotājs ir saslimis, nodarbības maksa netiek atgriezta. Individuāli vienojoties ir iespējams šo pusi maksas pārlikt uz priekšu, uz nākamo mēnesi. Ja dejotājs ir izlēmis neturpināt dejot, maksa tiek pārtraukta ar nākamā mēneša pirmo datumu, iesniedzot biedru izstāšanās iesniegumu
3. Bankas maksājumos OBLIGĀTI jānorāda par ko tiek maksāts: dejotāja vārds, uzvārds, mēnesis, par kuru tiek maksāts, maksājuma mērķis – biedru maksa ( piem. –biedru maksa, Līga Saulīte, janvāris)
Cita komentāra gadījumā nauda tiks aizskaitīta atpakaļ kā kļūdains maksājums un tas būs jāveic no jauna.
4. Biedrības iestāšanās vienreizējā iemaksa, 15 EUR, jāveic viena mēneša laikā no biedrības „BENEFICE” pieteikuma parakstīšanas, norādot maksājumā – mērķis – iestāšanās maksa
5. Maksājumi jāveic kontā –Kam: biedrība BENEFICE, reģ.nr.40008164867.
Konta Nr. - LV94HABA0551029203764.
6. Vasaras mēnešos (jūnijs, jūlijs un augusts) katrs biedrs turpina maksāt biedra naudu, – 15 EUR par katru vasaras mēnesi. Samaksa ir jāveic MAIJA MĒNESĪpar visiem trijiem vasaras mēnešiem (līdz 31.05.2016. jāsamaksā 45€ (par jūnija -15€, jūlija -15€ un augusta mēnesi -15€).
7. Ja biedru iemaksa tiek veikta pēc noteiktā 30. datuma, tad uz nākamo nodarbību dejotājam ir jāierodas ar maksājuma uzdevumu, kurā ir redzama maksājuma informācija, lai skolotājam nav jākavē nodarbība, to pārbaudot. Maksājuma uzdevums jāatdod adimistratorei, kas to pārbaudīs pēc kavējuma saraksta.
8. Ja rodas problēmas, kuru dēļ nākas kavēt ikmēneša maksājumu, par to laicīgi jāinformē vadītājas vietniece – Agija Kalniņa (agija.benefice@inbox.lvvai 27795687).
9. Atjaunotā informācija mājas lapā būs pieejama no septembra
10. Biedra pienākums ir savlaicīgi veikt biedru iemaksas, no kurām katra mēneša pirmajā datumā tiek veikti skolotāju algu aprēķini un izmaksas un mēs nevaram lūgt skolotājiem pagaidīt savu nopelnīto darba samaksu, tādēļ lūdzu esiet saprotoši un nekavējiet maksājumu.


MAKSĀŠANAS NOTEIKUMI 3-4 gadīgajiem un pirmsskolas iesācējiem

Nodarbības ir jāapmeklē regulāri un jāmaksā pilna summa neatkarīgi no apmeklējuma. (Slēpošanas tūres, Kanāriju salas, lauki u.c. lietas nav attaisnojums, lai netiktu nomaksāta nodarbību maksa vai tiktu kavēts maksājums).

Nodarbību maksa 3-4 gad. iesācējiem 20 EUR un pirmsskolas iesācējiem 25 EUR (tiem, kas nodarbības uzsāks 2018. gada rudenī) septembra mēnesī tiek veikta līdz 30. datumam uz biedrības kontu. Septembrī neatkarīgi no nodarbību apmeklējuma daudzuma vecāku pienākums ir veikt pilnu samaksu par nodarbībām. Septembra mēnesī notiek adaptācijas periods, kurā Jūs ar bērnu izlemjat par savu tālāko darbību deju studijā Benefice.
Turpmāk nodarbību maksa jāsamaksā līdz tekošā mēneša pēdējam datumam.

PARAUGS (maksāšanas grafiks):
līdz 30.septembrim jāsamaksā par septembra mēneša nodarbībām.
līdz 31.oktobrim jāsamaksā par  oktobra  mēneša nodarbībām
līdz 30.novembrim ir jāsamaksā par novembra  mēneša nodarbībām
līdz 31.decembrim jāsamaksā par decembra  mēneša nodarbībām
līdz 2019. gada 31. janvārim jāsamaksā par janvāra mēneša nodarbībām
līdz 28.februārim  jāsamaksā par februāra mēneša nodarbībām
līdz 31.martam jāsamaksā par marta mēneša nodarbībām
līdz 30.aprīlim jāsamaksā par aprīļa mēneša nodarbībām
līdz 31.maijam jāsamaksā par maija mēneša nodarbībām

Nākamā mēneša 1. datumā jau skaitās, ka ir nokavēts maksājuma laiks, jo šajā datumā tiek veiktas atskaites par visiem maksājumiem.
1.  Ja mēneša laikā iekrīt svētku dienas vai dažādas citas brīvdienas, nodarbību maksa no tā nemainās, jo ļoti bieži, trenējoties koncertiem, tiek mēģināts papildus, līdz ar to nodarbību maksa gada laikā tiek pilnībā atstrādāta.
2. Ja nodarbības netiek apmeklētas visu mēnesi, par vietas saglabāšanu jāmaksā puse no mēneša maksas un iepriekš par to jābrīdina administrators (saslimšanas dienā). Ja nodarbību maksa ir bijusi samaksāta un dejotājs ir saslimis, nodarbības maksa netiek atgriezta. Individuāli vienojoties ir iespējams šo pusi maksas pārlikt uz priekšu, uz nākamo mēnesi.
3. Bankas maksājumos OBLIGĀTI jānorāda tikai viens vienīgs vārds – ZIEDOJUMS . (Vēlams, ka maksātājs ir persona, kurai ir tāds pats uzvārds kā dejotājam, lai varam atšifrēt šo maksājumu). Cita komentāra gadījumā nauda tiks aizskaitīta atpakaļ kā kļūdains maksājums un tas būs jāveic no jauna.4. Maksājumi jāveic kontā – Kam: biedrība BENEFICE, reģ.nr.40008164867
Konta Nr. - LV94HABA0551029203764.
5. Ja dejotājs turpinās dejot nākamajā sezonā (2019./2020.g.), par visiem trīs vasaras mēnešiem kopā (jūnijs, jūlijs, augusts) būs jāveic vasaras maksa – 30 eur līdz 31.05.2019. Šajā maksā ietilpst iepriekšējās sezonas izdevumu izlīdzinājums, vasaras administratīvais darbs, kā arī vasaras nodarbību maksa un viesskolotāju apmaksa.
6. Ja dejotājs pārtrauc dejošanu pavasarī un plāno atsākt dejot rudenī, izstājoties no deju studijas vai biedrības, tad      dejotājam atgriežoties, viņš netiek uzņemts turpinātāju grupā, bet tiek pievienots iesācēju grupai.
7. Ja rodas problēmas, kuru dēļ nākas kavēt ikmēneša maksājumu, par to laicīgi jāinformē vadītājas vietniece – Agija Kalniņa (agija.benefice@inbox.lvvai 27795687)
8. Atjaunotā informācija mājas lapā būs pieejama no septembra.
9.  Vecāku un aizbildņu pienākums ir savlaicīgi veikt nodarbību maksas, no kurām katra mēneša pirmajā datumā tiek veikti skolotāju algu aprēķini un izmaksas un mēs nevaram lūgt skolotājiem pagaidīt savu nopelnīto darba samaksu, tādēļ lūdzu esiet saprotoši un nekavējiet maksājumu.

Nodarbību maksas mēnesī katrai grupai 2018./2019. māc.g.

GRUPAS NOSAUKUMS

Cena par nodarbībām (mēnesī)***

3-4 gadīgo iesācēju grupa

20 EUR

Pirmsskolas iesācēji (5-7 gadi)

2 EUR

Pirmsskolas turpinātāji

30 EUR


Pirmsskolas studija
 
35 EUR

Jaunākā studija

35 EUR

Sākumskolas pamatsastāvs

40 EUR

Jaunākais pamatsastāvs

42 EUR

Vidējā grupa

40 EUR (meitenes)
43 EUR (puiši)

Vidējais pamatsastāvs

47 EUR

Mazais sastāvs

50 EUR


Vidējā izlase
 
50 EUR

Vecākā izlase

50 EUR

***  Atgādinām, ka mēneša maksā ir iekļauta arī tērpu šūšana!