top of page

IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI

IEKŠĒJIE NOTEIKUMI AUDZĒKŅIEM

IEKŠĒJIE NOTEIKUMI SKOLAS PERSONĀLAM, BRĪVPRĀTĪGAJIEM UN PEDAGOGIEM

UGD INSTRUKCIJA

NEPIEDEROŠO PERSONU ATRAŠANĀS DEJU SKOLĀ NOTEIKUMI

AUDZĒKŅU FOTOGRAFĒŠANA UN FILMĒŠANA

ĀRPUSSKOLAS PASĀKUMU UN BRAUCIENU NOTEIKUMI

bottom of page