Драматический танец

MĀCĪBU MAKSA

*Šobrīd deju skola kārto dažādus sadarbības dokumentus, lai finansiāli saņemtu atbalstu no pašvaldības un valsts, līdz ko tas tiks saņemts, iespēju robežās mācību maksa tiks samazināta.

GRUPA

mācību maksa no 2022. gada septembra - oktobra, eur 

Pirmsskolas pirmkurss mazie (3-4 gadi)

40

Pirmsskolas pirmkurss lielie (5-7 gadi)

59

Sākumskolas pamatkurss (1.-4.klase)

75

Sākumskolas premiumkurss (1.-4.klase)

99

Vidējais     pamatkurss (3.-6.klase)

75

Vidējais   premiumkurss (5.-8.klase)

99

Vecākais    premiumkurss (9.-12.klase)

89