Драматический танец

UZNEMŠANAS

INFORMĀCIJA

Lai uzsāktu deju nodarbības deju studijā “Benefice”, jāiepazīstas ar šādiem dokumentiem, kuri nosaka mūsu ikdienu:

- informācija par pirmajām nodarbībām 

- deju studijas Iekšējās kārtības noteikumi 

- informācija par koncertiem 

- informācija par konkursiem un izbraukumiem 

- informācija par tērpiem 

- deju studijas maksāšanas noteikumi 

- privātuma politika SIA “BenefitPro”

- privātuma politika biedrībā “BENEFITLV” 

- Biedrības “BENEFITLV” statūti 

Un jāaizpilda šādi dokumenti:​​

- Biedrības “BENEFITLV” pieteikuma veidlapa

                     - līgums ar SIA “BenefitPro”