top of page
Anchor 1
Anchor 2
Драматический танец

UZŅEMŠANAS
INFORMĀCIJA

!!! Dejotāju uzņemšana profesionālās ievirzes deju skolā "Benefice" (links): https://ej.uz/uzņemšana

 

Profesionālās ievirzes deju skola "Benefice" Jelgavā, 4 līnija 35A aicina pievienoties jaunos mūsdienu deju dejotājus.

Deju skolā uzņemam dejotājus šādās vecuma grupās:

- 3-4 gadīgie dejotāji (2x nedēļā nodarbības - Otrdienās, Ceturtdienās pl. 18.30-19.30) - dažādu deju stilu pamati, ritmika, lokanība, akrobātika, klasiskās dejas pamati, horeogrāfija, koncerti, pirmie konkursi);

- 1.-4. klase - sākumskolas pirmkurss (grupa, kura iesākumā vēlas deju iepazīt lēnām, bez iedziļināšanās plašajā deju pasaulē un ar mazāku slodzi) - 2x nedēļā - Otrdienās, Ceturtdienās no 17.30-18.30 - laiks tiks precizēts) - dažādu mūsdienu deju stili, lokanība, akrobātika, klasiskās dejas pamati, horeogrāfija;

- 1.-4 klase sākumskolas pamatkurss - 2x nedēļā - Otrdienās, Ceturtdienās 2.5 h (mūsdienu deja, laikmetīgā deja, balets, akrobātika, grupa ar ievirzi uz konkursiem, notikumiem, koncertiem);

- 3.-4. klase - dejotāji ar pieredzi - sākumskolas premiumkurss (Pirmdienas, Trešdienas, Piektdienas, vidēji 3h dienā) - dažādi deju stili, padziļinātas nodarbības - baletā, akrobātikā, laikmetīgajā dejā. 5.-8. klase uzņemam gan iesācējus (Otrdienas, Ceturtdienas - 2 h - mūsdienu deja, laikmetīgā deja, ielu deja, balets, akrobātika), kā arī ar pieredzi - Pirmdienas, Trešdienas, Piektdienas (vidēji 3h);

- 9.-12. klase ar pieredzi - Pirmdienās, trešdienās, piektdienās, vidēji 3h nodarbības - mūsdienu deju stili, laikmtīgā deja, klasiskā deja, akrobātika, bāzes treniņi, horeogrāfija.

 

- Ar lielu prieku aicinām arī Hoby klases interesentus vecumā no 15/16 gadiem (bijušos dejotājus), kas vēlas 2x nedēļā vidēji 1.5h dejot - dažādus deju stilus, izbaudīt foršus fiziskos treniņus, mācīties dažādas horeogrāfijas. Precīzas dienas un laiki tiks saskaņoti ar dejotājiem.

 

Deju skola piedāvā sevi attīstīt dejā, kustībā, mūsdienu deju novirzienos gan interešu pulciņā (ar mazāku slodzi), kā arī ar pieredzi un vēlmi nodarboties ar deju nopietni.

Tev ir iespēja piepildīt savu brīvo laiku ar mūsdienu deju, foršiem treniņiem, draudzēties, piedalīties konkursos, koncertos, braucienos.

 

Mūsu deju skolā regulāri ir iespēja apmeklēt atsevišķas nodarbības:

- baleta nodarbības stājai, klasiskās dejas pamatu apguvei;

- akrobātikas nodarbības - lokanībai, spēkam, fiziskajai sagatavotībai gan bērniem, jauniešiem, gan pieaugušajiem - Pirmdienās, Ceturtdienās;

- laikmetīgās dejas klases pie ārzemju pasniedzēja - Ceturtdienās un Piektdienās;

- Batutu fitnesu jauniešiem un pieaugušajiem;

- Tāpar bērniem un jauniešiem piedāvājam Antigravity nodarbības audumos - tās attīsta lokanību, stiprina dziļo muskulatūru, piepilda ar laimes hormonu, līdzsvaro vestibulāro aparātu un noteikti rada lielu relaksācijas procesu, īpaši pēc aktīvas skolas dienas. Kā arī pieaugušo nodarbības. Nodarbības vada - Annikas Andersones, Ilonas Brizgas, Adrijas Bensones;

 

Mūsu skola iekārtota, pielāgota dejas, kustības aktivitātēm, tajā ir viss nepieciešamais nodarbībām - plašas zāles, deju grīdas, spoguļi, baleta stangas, akrobātikas matrači, nodarbību inventārs, foršas ģērbtuves, riteņu novietnes un fantastiska atmosfēra, lai dejotājs tajā vēlētos uzturēties ilgāku laiku (iespējams arī izmācīties, ja vien ir vēlme:).

Skolas atrašanās vieta nav aiz trejdeviņiem kalniem - tā ir JELGAVA, un visi foršie ceļi ved uz to:) - 4 līnija 35A.

Ar mums iepazīties var mūsu mājas lapā - benefice.lv, sociālajās vietnēs FB, kā arī instagram kontā - ds_benefice .

Sazinies ar mums - 26337090 (Adrija)

- benefice.info@gmail.com

Esi ļoti gaidīts mūsu dejas pasaulē, lai arī tavā dzīvē ienāk forša bērnība, aizraušanās un iespējams viena no dzīves mīlestībām - DEJA

 

Lai uzsāktu deju nodarbības profesionālās ievirzes deju skolā “Benefice”, jāiepazīstas ar šādiem dokumentiem, kuri nosaka mūsu ikdienu:

- septembris-decembris provizoriskais grafiks 

- deju skolas Iekšējās kārtības noteikumi 

- informācija par koncertiem 

- informācija par konkursiem un izbraukumiem 

- informācija par deju tērpiem 

- informācija par mācību apģērbu

- deju skolas mācību maksas noteikumi 

- privātuma politika SIA “BenefitPro”

Un jāaizpilda šādi dokumenti:​​

 - līgums ar Profesionālās ievirzes deju skolu ''Benefice'' 

 - Audzēkņa personas karte (nepieciešams arī foto, kas paredzēts dokumentiem) 

 - Vecāka iesniegums par audzēkņa uzņemšanu

 - Datu aizsardzība (aizpildīt un iesniegt tikai 2.lpp.)

bottom of page