top of page
Anchor 1
Anchor 2
Драматический танец

UZŅEMŠANAS
INFORMĀCIJA

!!! Dejotāju uzņemšana profesionālās ievirzes deju skolā "Benefice" (links): https://padlet.com/dejuskolabenefice/dejot-ju-uz-em-ana-jelgavas-profesion-l-s-ievirzes-deju-skol-c2g5brm16aly9jr1

 

Profesionālās ievirzes deju skola "Benefice" Jelgavā, Pērnavas ielā 4, aicina pievienoties jaunos mūsdienu deju dejotājus vasarā.

Deju skolā uzņemam dejotājus šādās vecuma grupās:

- 3-4 gadīgie dejotāji - pirmsskolas pirmkurss (2x nedēļā nodarbības - Otrdienās, Ceturtdienās 1h) - dažādu deju stilu pamati, ritmika, lokanība, akrobātika, klasiskās dejas pamati, horeogrāfija, koncerti, pirmie konkursi);

- 5-6 gadīgie dejotāji - pirmsskolas pamatkurss (grupa, kura iesākumā vēlas deju iepazīt lēnām, bez iedziļināšanās plašajā deju pasaulē un ar mazāku slodzi 1,5-2h) - 2x nedēļā - Otrdienās, Ceturtdienās vakarpusē - laiks tiks precizēts) - dažādu mūsdienu deju stili, lokanība, akrobātika, klasiskās dejas pamati, horeogrāfija;

- 1.-2. klase - sākumskolas pirmkurss (grupa, kura iesākumā vēlas deju iepazīt lēnām, bez iedziļināšanās plašajā deju pasaulē un ar mazāku slodzi) - 2x nedēļā - Otrdienās, Ceturtdienās vakarpusē 2h - laiks tiks precizēts) - dažādu mūsdienu deju stili, lokanība, akrobātika, klasiskās dejas pamati, horeogrāfija;

- 2.-4. klase - sākumskolas pamatkurss - 3x nedēļā - dienas precizēs 2-2.5 h (mūsdienu deja, laikmetīgā deja, balets, akrobātika, grupa ar ievirzi uz konkursiem, notikumiem, koncertiem);

- 3.-4. klase - dejotāji ar pieredzi - sākumskolas premiumkurss (Pirmdienas, Trešdienas, Piektdienas, vidēji 3h dienā) - dažādi deju stili, padziļinātas nodarbības - baletā, akrobātikā, laikmetīgajā dejā.

- 4.-7. klase - iesācēji - vidējais pirmkurss (Otrdienas, Ceturtdienas - 1,5 h - mūsdienu deja, laikmetīgā deja, ielu deja, balets, akrobātika)

 

- 5.-7.klase - turpinātāji - vidējais pamatkurss - dienas precizēs (2-2,5h) - mūsdienu deju stili, laikmetīgā deja, klasiskā deja, akrobātika, bāzes treniņi, horeogrāfija.;

- 6.-8.klase - ar pieredzi - vidējais premiumkurss - Pirmdienās, trešdienās, piektdienās (vidēji 3h) - mūsdienu deju stili, laikmetīgā deja, klasiskā deja, akrobātika, bāzes treniņi, horeogrāfija.;

- 6.-9. klase - iesācēji vai ar nelielu pieredzi - vecākais pamatkurss - Otrdienās un ceturtdienās (2h) - mūsdienu deju stili, laikmetīgā deja, klasiskā deja, akrobātika, bāzes treniņi, horeogrāfija.

- 9.-12. klase - ar pieredzi - vecākais premiumkurss - Pirmdienās, trešdienās, piektdienās, vidēji 3h nodarbības - mūsdienu deju stili, laikmetīgā deja, klasiskā deja, akrobātika, bāzes treniņi, horeogrāfija.

 

- Ar lielu prieku aicinām arī Hobby klases interesentus vecumā no 25+ gadiem (bijušos dejotājus), kas vēlas 2x nedēļā - Pirmdienā un trešdienā, vidēji 1.5h dejot - dažādus deju stilus, izbaudīt foršus fiziskos treniņus, mācīties dažādas horeogrāfijas. Precīzas dienas un laiki tiks saskaņoti ar dejotājiem.

 

Deju skola piedāvā sevi attīstīt dejā, kustībā, mūsdienu deju novirzienos gan interešu pulciņā (ar mazāku slodzi), kā arī ar pieredzi un vēlmi nodarboties ar deju nopietni.

Tev ir iespēja piepildīt savu brīvo laiku ar mūsdienu deju, foršiem treniņiem, draudzēties, piedalīties konkursos, koncertos, braucienos.

 

Mūsu skola iekārtota, pielāgota dejas, kustības aktivitātēm, tajā ir viss nepieciešamais nodarbībām - plašas zāles, deju grīdas, spoguļi, baleta stangas, akrobātikas matrači, nodarbību inventārs, foršas ģērbtuves, riteņu novietnes un fantastiska atmosfēra, lai dejotājs tajā vēlētos uzturēties ilgāku laiku (iespējams arī izmācīties, ja vien ir vēlme:).

Esi ļoti gaidīts mūsu dejas pasaulē, lai arī tavā dzīvē ienāk forša bērnība, aizraušanās un iespējams viena no dzīves mīlestībām - DEJA

 

Lai uzsāktu deju nodarbības profesionālās ievirzes deju skolā “Benefice”, jāiepazīstas ar šādiem dokumentiem, kuri nosaka mūsu ikdienu:

- septembris-decembris provizoriskais grafiks 

- deju skolas Iekšējās kārtības noteikumi 

- informācija par koncertiem 

- informācija par konkursiem un izbraukumiem 

- informācija par deju tērpiem 

- informācija par mācību apģērbu

- deju skolas mācību maksas noteikumi 

- audzēkņu fotografēšanas un filmēšanas noteikumi

- ārpusskolas pasākumu un braucienu noteikumi

- privātuma politika SIA “BenefitPro”

Un jāaizpilda šādi dokumenti:​​

 - līgums ar Profesionālās ievirzes deju skolu ''Benefice'' 

 - TIKAI SKOLAS VECUMA AUDZĒKŅIEM - Audzēkņa personas karte (nepieciešams arī foto) 

 - Vecāka iesniegums par audzēkņa uzņemšanu

 - Vecāka atļauja par audzēkņa piedalīšanos braucienos

bottom of page