top of page
Anchor 1
Anchor 2
Драматический танец

MĀCĪBU APĢĒRBS UN INVENTĀRS

Atbilstošs nodarbību apģērbs nav skolotāju iegriba, tās ir prasības, lai dejotājs maksimāli labāk varētu izpildīt uzdoto, lai maksimāli mazāk ir traumu iespējas (lielie lēcieni, skrējieni, grīdas tehnikas uzdevumi, griezieni) un, lai skolotājs atbilstoši spētu novērtēt dejotāja paveikto.

- pirmkursa mazie (pirmsskola - 3-4 gadi) 

- pirmkursa lielie (pirmsskola - 5-7 gadi) 

- sākumskolas pamatkurss 

- sākumskolas premiumkurss

- vidējais pamatkurss 

- vidējais premiumkurss

- vecākais premiumkurss

bottom of page