top of page
Драматический танец

KONCERTU INFORMĀCIJA

Anchor 1

Profesionālās ievirzes deju skola “Benefice” ir kolektīvs, kura redzamākā daļa norit uz skatuves, vismaz tā daļa, ko redz sabiedrība. 

Iceberg.jpg

Pievienotā bilde ļoti precīzi ataino mūsu ikdienu – zem ūdens ikdienas grūtais, mērķtiecīgais darbs pie ķermeņa, dejas, bet redzamā daļa – rezultāts, kas redzams uz skatuves. Tas protams ir mazāks, bet tik pat vajadzīgs un vērtīgs, it sevišķi dejotāja personības pilnveidošanas sakarā.

Koncerti ir mūsu pastāvēšanas sastāvdaļa. Tā ir mūsu atskaite sabiedrībai un pašiem sev par padarīto, par iemācīto, par sasniegto.

Dejotājiem pašu koncerts ir ļoti svarīgs un atbildīgs, jo tos visbiežāk skatās tuvie cilvēki, tātad vismīļākie un svarīgākie, tātad līmenim jābūt augstam.

Skatītājiem mūsu koncerts ir svarīgs, lai lepotos ar savu dejotāju, ieraudzītu mēnešu garo treniņu rezultātu, un ne tikai fiziskajā izpratnē, bet arī emocionālajā, jo katra deja ir jāizstāsta caur stāstu, ko dejotājs mācās darīt.

Pirmie koncerti dejotājiem ir ļoti emocionāli un reizēm pārāk stresaini (it sevišķi 3-4 gadīgo grupiņā), bet tieši tie ir kā pirmie soļi izaugsmē un spējā pārvarēt savas bailes.

Lielie dejotāji stāsta, ka tieši skatuves pieredze ir devusi viņiem drosmi dzīvē startēt dažādos projektos, situācijās ar pārliecību un iegūt auditorijas atzinību.

 

Profesionālās ievirzes deju skolas “Benefice” koncerti ierasti notiek 1-2 gadā uz Jelgavas kultūras nama skatuves (tas atkarīgs no iespējas tikt uz Jelgavas kultūras nama skatuves un citiem pasākumiem profesionālās ievirzes deju skolas  “Benefices” dzīvē, kā, piemēram, deju svētku gadā). Par koncerta rezervētajiem datumiem kolektīvs tiek informēts sezonas sākumā, lai vecāki varētu šo periodu rezervēt mums (mēnesi pirms tam notiek intensīvi mēģinājumi).

Lai arī kolektīvs ir pietiekami zināms pilsētā un Latvijā, tomēr lielākoties koncertus apmeklē vecāki.

Lai koncertu izveidotu ir vajadzīgas vairākas pozīcijas, kuras tiek veidotas tieši saistībā ar koncertu, kā piemēram:

 • Režisors;

 • Libreta autors;

 • Scenogrāfs;

 • Scenogrāfija (dārgākā pozīcija);

 • Mūzikas aranžija;

 • Publikācijas (plakāti, reklāma, biļetes);

 • Repetitori papildus mēģinājumiem;

 • Pāris jaunas horeogrāfijas;

 • Apskaņošana koncertā;

 • Gaismošana koncertā;

 • Kultūras nama īre + ģērbtuves + mēģinājumi uz skatuves (visdārgākā pozīcija).

Šīs visas pozīcijas tiek laicīgi finansiāli risinātas dažādos ceļos:

 • Zemgales projekts (retu reizi atbalsta);

 • KKF (retu reizi atbalsta);

 • Ziedojumi (tos labprātīgi ziedo vecāki);

 • Līdzmaksājums no vecākiem (ar to ir jārēķinās veidojot savu koncertu).

 

Lai profesionālās ievirzes deju skolai “Benefice” būtu savs koncerts, vecāki veic līdzmaksājumu, kas nodrošina augstākminētās pozīcijas. Līdzmaksājuma lielums tiek noteikts katras sezonas sākumā. Papildus līdzmaksājumam koncertos tiek tirgotas arī ieejas biļetes.

bottom of page